O Edukacji Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Edukacja dla wszystkich

Edukacja dla wszystkich

Idea edukacji w Filharmonii Narodowej opiera się na założeniu, że rozwój i doskonalenie się człowieka jest procesem ciągłym i dotyczy wszystkich, dlatego nasze propozycje mieszczące się pod pojęciem „edukacja” są skierowane do różnych grup wiekowych – dzieci, uczniów i studentów oraz osób dorosłych, zarówno tych aktywnych zawodowo, jak i seniorów. Wychodząc naprzeciw współczesnym odbiorcom, chcemy działać w sposób nowoczesny, ale jednocześnie bez oderwania od tradycji, stosujemy zatem środki i narzędzia charakterystyczne dla instytucji filharmonii, czyli koncerty. Drugim nurtem naszej działalności są projekty edukacyjne. Oba te nurty wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

Polecane wydarzenia