Polityka prywatności Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Polityka prywatności

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników oraz osób zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi.
 

Newsletter

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy dane kontaktowe, w tym e-mail potrzebny do otrzymywania newslettera, Filharmonia Narodowa z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Jasna 5, staje się administratorem Państwa danych osobowych.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, poprzez kliknięcie przycisku "możesz się wypisać", który znajduje się na końcu każdego wysyłanego do Państwa newslettera.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu przesyłania newslettera Filharmonii Narodowej w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Narodową, którymi jest promowanie działalności oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią, w tym podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z newslettera.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 

Cookies (Ciasteczka)

Filharmonia Narodowa stosuje mechanizm tzw. cookies tj. małych, nieszkodliwych ani dla komputera ani dla jego użytkownika, plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies stosowany jest jedynie w celach zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Dowiedz się więcej
 

Bilety i abonamenty

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Filharmonia Narodowa staje się administratorem Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu dokonania rezerwacji, sprzedaży karnetów (abonamentów) lub biletów, w tym biletów ze zniżką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Narodową, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury, w tym w przypadku osób nabywających karnety oraz podania przez nie danych kontaktowych – w  celu prowadzenia promocji możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny w Filharmonii Narodowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie świadczenia usług dotyczących działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, graficzne, edytorskie, druku, informatyczne, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem danych osobowych przedstawionych przy zakupie biletu ze zniżką, które nie są utrwalane ani przechowywane przez Filharmonię Narodową.

W przypadku osób nabywających karnety, które podały swoje dane kontaktowe w celu uzyskania informacji o możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny – osoby te w dowolnym czasie mogą wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Filharmonia Narodowa po przyjęciu takiego wniosku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania rezerwacji, zakupu abonamentu lub zakupu biletu ze zniżką, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie Filharmonii Narodowej http://filharmonia.pl/, portalach społecznościowych Filharmonii Narodowej oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne Filharmonii Narodowej, w tym w książce programowej. Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym mowa powyżej jest zgodne z przepisami prawa.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

Wszelkie pytań odnośnie do Polityki Prywatności proszę kierować pod adres e-mail: rodo@filharmonia.pl
 

Monitoring wizyjny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę mienia, a jednocześnie podejmuje działania celem ochrony danych osobowych osób przebywających na terenie Filharmonii Narodowej.

Mając na uwadze powyższe Filharmonia Narodowa informuje, iż jest administratorem Państwa danych osobowych w celu ochrony mienia Filharmonii Narodowej oraz mienia osób znajdujących się na terenie instytucji i przetwarza Państwa dane w zakresie wizerunku na nagraniach monitoringu (dane te mogą cechować się niemożnością identyfikacji osoby) - podstawa prawna: wykonanie ciążącego na Filharmonii Narodowej obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz prawnie uzasadniony interes Filharmonii Narodowej: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jak również prawnie uzasadniony interes osób trzecich: ochrona ich mienia - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie informujemy, iż wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Monitoring jest udostępniany w budynku Filharmonii Narodowej w czasie rzeczywistym – bez możliwości zapisu nagrania. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wynajmującym pomieszczenia w Filharmonii Narodowej, wyłącznie w zakresie wyświetlania w budynku – bez możliwości sporządzenia zapisu z nagrania. Filharmonia Narodowa informuje również, iż w zakresie określonym przez przepisy prawa udostępnia nagrania z monitoringu organom ścigania w tym Policji. Dane osobowe w zakresie wizerunku są zbierane automatycznie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku do 30 dni od dnia rejestracji wizerunku, a w zakresie imienia i nazwiska do dnia upływu okresu przedawnienia karalności przestępstw przeciwko mieniu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.