„O czym gramy?” - Marcin Majchrowski Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Wprowadzenie do koncertu Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Dawida Runtza z udziałem skrzypka Franka Petera Zimmermanna.

Marcin Majchrowski - muzykolog i dziennikarz muzyczny. W la­tach 1993–2016 i ponownie od września 2017 – dziennikarz Programu 2 Polskie­go Radia oraz Polskiego Radia Chopin. Prezenter autorskich audycji w paśmie przedpołudniowym („Kanon Dwójki”) oraz komentator transmisji koncertów („Filharmonia Dwójki”) i spektakli ope­rowych („Wieczór operowy”, „Opera pod gwiazdami”). Twórca audycji monogra­ficznych poświęconych muzyce klasycy­zmu, romantyzmu i XX wieku. W Roku Moniuszkowskim 2019 – zaprezentował komplet pieśni Stanisława Moniuszki opublikowanych w Śpiewnikach domo­wych (codzienna Antologia prezentowana była na antenie „Dwójki”). W Polskim Ra­diu Chopin prowadził m.in. autorski cykl poświęcony historii romantycznego kon­certu fortepianowego i cykl poświęcony wykonawstwu dzieł Fryderyka Chopina pt. Interpretacja niejedno ma imię. Autor tekstów publicystycznych, recenzji i wy­wiadów publikowanych w prasie. Laureat Złotego Mikrofonu 2010 – prestiżowej na­grody Polskiego Radia.


Wprowadzenia otwarte są dla posiadaczy biletów i abonamentów na dany koncert (lub jego sobotnie powtórzenie) oraz dla członków Klubu Przyjaciół Filharmonii.