„Wielki Post Wielka Muzyka” Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
„Wielki Post Wielka Muzyka”
Chór Filharmonii Narodowej, fot. Bartek Barczyk

W 1965 roku premierem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był Józef Cyrankiewicz; polscy biskupi wystosowali do biskupów niemieckich list-orędzie, które było milowym krokiem na drodze do pojednania po II wojnie światowej; w Londynie zmarł Winston Churchill; grupa The Beatles wypuściła album Help!, a Charles de Gaulle po raz drugi wygrał wybory prezydenckie we Francji. Krzysztof Penderecki miał wówczas 32 lata.

Pięć lat wcześniej napisał Tren – Ofiarom Hiroszimy. Sonoryzm, awangarda – te słowa opisują twórczość coraz bardziej znanego w świecie kompozytora. W tym momencie stacja Westdeutscher Rundfunk z Kolonii zamawia u niego dzieło dla uczczenia obchodów 700-lecia katedry w Münster. Penderecki jest młody i nieco… bezczelny. Bo jak inaczej wytłumaczyć sięgnięcie po gatunek, jakim jest pasja? Przez poprzednie 200 lat hasło pasja kojarzyło się jednoznacznie z niedoścignionymi wzorcami stworzonymi w XVIII wieku przez Jana Sebastiana Bacha. „Uświęconą tradycją formę wypełnił jednak zupełnie współczesną treścią”. Historię męki i śmierci Chrystusa (według narracji Łukasza Ewangelisty i uzupełnioną wielkopostnymi hymnami, psalmami i trenami) zawiera w monumentalnym oratorium na trzy głosy solowe, głos recytowany, trzy chóry mieszane, chór chłopięcy i wielką orkiestrę. Językiem tego utworu jest łacina. Gigantyczny chór komentuje wydarzenia, czasem z perspektywy bezpośrednich uczestników. Rola Ewangelisty (inaczej niż u Bacha) jest rolą aktorską, mówioną, czasem krzyczaną, nie wokalną. Krzyk pojawia się zresztą na kartach tej partytury wielokrotnie, za każdym razem przeszywając dusze odbiorców. Niezwykłe, niosące ukojenie jest zakończenie Pasji Psalmem 31 – In te, Domine, speravi (W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję).

„Nie zależy mi na tym, jak «Pasja» zostanie określona, czy jest tradycjonalna, czy awangardowa. Dla mnie jest po prostu autentyczna. I to wystarczy.” Czy to wystarczy? To aż nadto.
 

źródło: filharmonia.opole.pl

Zamknij

Przemysław Neumann

Dyrektor Filharmonii Opolskiej. Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie Jerzego Salwarowskiego.

Jest laureatem I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w 1999 roku. W 2002 roku w III Przeglądzie Młodych Dyrygentów w Białymstoku zajął III miejsce. Jako dyrygent prowadził orkiestry m.in. Filharmonii Narodowej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Częstochowskiej, Gorzowskiej, Kaliskiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Zielonogórskiej, Śląskiej w Katowicach, Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Świętokrzyskiej w Kielcach, a także Sinfonię Iuventus, Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie oraz Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.

Już podczas studiów nawiązał współpracę z poznańskim Teatrem Muzycznym; do roku 2013 był jego dyrygentem i kierownikiem orkiestry. Przez dziewięć sezonów artystycznych przygotował kilka premier oraz poprowadził kilkaset spektakli i koncertów. Współpracował również z Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz Gliwickim Teatrem Muzycznym.Po obronie doktoratu w 2009 roku podjął pracę naukową w katedrze dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2019 roku został profesorem macierzystej uczelni oraz kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej.

W 2015 roku został dyrektorem Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. W tym czasie artysta rozpoczął intensywną pracę nad przywracaniem do repertuaru koncertowego polskiej, niesłusznie zapomnianej muzyki. Jej owocem jest cykl koncertów Polska Muzyka Zapomniana, prezentujący głównie utwory skomponowane w czasie zaborów oraz seria wydawnicza o tym samym tytule. Partytury wraz z głosami orkiestrowymi dzieł takich twórców, jak Karol Kurpiński, Franciszek Lessel, Witold Maliszewski, Feliks Nowowiejski czy Zygmunt Noskowski powstały we współpracy z powołaną w 2016 roku fundacją Dla Kultury, w której Przemysław Neumann pełni funkcję prezesa. Wraz z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej dokonał również nagrań płytowych dorobku polskich kompozytorów (Nowowiejski, Maliszewski) dla wytwórni DUX.

 

[2022]