Koncert kameralistów Filharmonii Narodowej i NOSPR Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert kameralistów Filharmonii Narodowej i NOSPR
Seweryn Zapłatyński, fot. archiwum artysty

Harfa zaliczana jest do grupy najstarszych instrumentów muzycznych. W swoich licznych wariantach pojawia się ona w muzyce wielu kultur nieprzerwanie od przeszło pięciu tysięcy lat. Jej powabny dźwięk nader rzadko rozbrzmiewa jednak na estradach sal koncertowych w repertuarze solowym i zespołowym. Słuchacze Filharmonii Narodowej będą mieli nie lada okazję do wysłuchania niezwykłych utworów kameralnych z udziałem tego szlachetnego instrumentu. Powstały one w pierwszej połowie XX wieku w kręgu kompozytorów francuskich. To właśnie tutaj objawić się miał po raz pierwszy nowy, odkrywczy pod względem brzmieniowym skład tria instrumentalnego, tworzonego przez flet, altówkę i harfę. Do spopularyzowania zespołu przyczyniły się w dużej mierze eksperymenty dźwiękowe francuskich impresjonistów. Bogatą paletą barw urzeka Introduction et allegro Maurice’a Ravela. Harfie, pełniącej tutaj wiodącą (niczym w koncercie solowym) rolę, towarzyszyć będzie flet, klarnet i kwartet smyczkowy. Utwór zamówiła paryska firma Érard, znana wszak nie tylko z produkcji fortepianów. Przed dwustu laty stworzyła pedałową harfę o tzw. podwójnej akcji, która w dużej mierze wpłynęła na współczesny kształt instrumentu.Bartłomiej Gembicki

Zamknij

Łukasz Frant

Solista i kameralista oraz koncertmistrz sekcji wiolonczel Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czterokrotnie), jak również Prezydenta Miasta Katowic, Fundacji Hugo Kołłątaja, Yamaha Music Foundation of Europe, Lions Club oraz programu Młoda Polska. Laureat wielu konkursów wiolonczelowych, m.in.: I nagrody I Konkursu na wiolonczelę solo im. Józefa Drohomireckiego w Katowicach (2004), II nagrody Konkursu im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (2003), Międzynarodowego Konkursu im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (wyróżnienia, 2005).

Jako kameralista wielokrotnie koncertował na festiwalach muzyki współczesnej (Śląskie Dni Muzyki Współczesnej i Festiwal Prawykonań w Katowicach, Poznańska Wiosna Muzyczna, Intersonanzen w Poczdamie, Unerhörte Musik w Berlinie, Emanacje w Lusławicach, Nowe Fale w Gdańsku), biorąc udział w prawykonaniach utworów kompozytorów polskich i zagranicznych. Jako solista grał koncerty wiolonczelowe Antonína Dvořáka, Edwarda Elgara, Josepha Haydna, Roberta Schumanna, Piotra Czajkowskiego, a także Koncert potrójny na skrzypce, wiolonczelę i fortepian C-dur Ludwiga van Beethovena oraz I Concerto grosso na trzy wiolonczele Krzysztofa Pendereckiego, z wieloma orkiestrami symfonicznymi w Polsce.

Łukasz Frant z pianistką Joanną Galon-Frant tworzy duet Frant Duo. Jest też członkiem Metropolis Piano Quartet i AdAstra Piano Trio, z którymi regularnie koncertuje w Polsce i Europie. Z AdAstra Piano Trio artysta wziął udział w nagraniach dwóch płyt: Episodi (2017) i Stille Musik (2021). Jako kameralista jest laureatem I nagrody Beethoven’s Hradec International Music Competition (2004), a także innych konkursów w Trieście i Florencji.

 

[2023]