Wynajem sal Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Sale koncertowe Filharmonii Narodowej miejscem spotkań

Znakomite warunki obu sal koncertowych Filharmonii Narodowej (izolacja od hałasów zewnętrznych, świetna akustyka, klimatyzacja, nagłośnienie) sprawiają, że stały się one ulubionym miejscem spotkań ludzi nauki, sztuki i biznesu. Odbywają się w nich zjazdy, sympozja, konferencje i inne okolicznościowe wydarzenia.

Sala Koncertowa posiada 1069 miejsc, a Sala Kameralna 378 miejsc.

Zapraszamy do kontaktu z panem Jarosławem Janikowskim pod adresem mailowym jjanikowski@filharmonia.pl i numerami telefonu +48 576 311 422 lub +48 22 551 71 29.

Jarosław Janikowski